Giải pháp

Quan Trắc Đánh Giá kỹ Thuật Công Trình

Quan Trắc Đánh Giá và Dự Báo Sụt Trượt Mái Dốc Ta Luy

Quan Trắc Địa Kĩ Thuật Công Trình

Quan Trắc Đánh Giá Các Công Trình (Đập Thủy Điện, Dân Dụng, Cầu Hầm,…)

Hydro Dam Monitoring & Management/ Quản lý và Quan Trắc Tự Động Đập Thủy Điện

Quản lý vận hành và quan trắc tự động các đập thủy điện từ xa nhờ vào hệ thống cảm biến, camera và phần mềm tích hợp

Bài viết liên quan

Phát Triển Bền Vững

Quản lý hiệu suất nhà máy điện năng lượng tái tạo Quản lý hiệu suất nhà máy điện năng lượng tái tạo Quản lý điện năng Quản lý điện năng tiêu thụ thông qua công […]

Quan Trắc Đánh Giá kỹ Thuật Công Trình

Quan Trắc Đánh Giá và Dự Báo Sụt Trượt Mái Dốc Ta Luy Quan Trắc Địa Kĩ Thuật Công Trình Quan Trắc Đánh Giá Các Công Trình (Đập Thủy Điện, Dân Dụng, Cầu Hầm,…) Hydro […]

Thành Phố Thông Minh

Camera giám sát Camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hình ảnh và giá sát bài toán anh ninh, an toàn theo yêu cầu   Đèn đường thông minh […]

Nhà Máy – Khu Công Nghiệp Thông Minh

Các Giải Pháp Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) Ứng Dụng trong Nhà Máy và Khu Công Nghiệp Hệ thống quản lý, giám sát máy móc (MMS) Hệ thống giám sát máy móc (MMS) cung cấp […]